23.04.2017
Titulní strana   |  Zprávy   |  Politika   |  Byznys   |  Regiony   |  Komentáře   |  Exkluzivně   |  Sport

Jak na jarní úklid na zahradě? Využívejte nádoby na bioodpad!

Jak na jarní úklid na zahradě? Využívejte nádoby na bioodpad!
Ilustrační foto
V počínajících jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrady a zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti patří i spalování staré suché trávy, listí a jiného bioodpadu.  
22.březen 2017 - 08:30

Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale nabízí se otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob.

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí, větve stromů a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit, a to kdykoliv. Porušení tohoto ustanovení zákona může kontrolovat a sankcionovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Případné pálení většího množství materiálu je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.we. Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.


Využívejte kontejnery na bioodpad
Z důvodů vyloučení rizika možných stížností sousedů na obtěžování kouřem (§ 1013 občanského zákoníku) lze občanům města Příbram doporučit využití kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěny na území města. V případě většího množství doporučujeme odvoz bioodpadu přímo do sběrného dvora (kompostárny) v ulici Za Balonkou.

Občanům ostatních měst a obcí doporučujeme obrátit se na příslušnou obec, která je dle vyhlášky 321/2014 Sb., povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování uvedeného materiálu. Uvedla pro Stredoceskenovinky.cz Pavlína Svobodová, tisková mluvčí MěÚ Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meupribram)


Kotlíkové dotace Středočeského kraje prověří odborný audit

Kotlíkové dotace Středočeského kraje prověří odborný audit
Přípravu projektu a příjem žádostí o dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva prověří procesní a personální audit.

Do výsadby nové zeleně se v obci pustily všechny generace

Do výsadby nové zeleně se v obci pustily všechny generace
Nové  lípy srdčité doplněné okrasnými keři vyrostly v sobotu 22. dubna na Kladensku v obci Brandýsek.

Strážníci navštívili zrakově postižené

Strážníci navštívili zrakově postižené
Ve čtvrtek navštívili strážníci Městské policie Kladno zrakově postižené v jejich sídle v ulici Hřebečská.

Agresivní muž napadl kladenské strážníky

Agresivní muž napadl kladenské strážníky
V pondělí v noci oznámila občanka Kladna, že v ulici Vašatova leží nějaká osoba ve vozovce. Na místo vyrazili strážníci městské policie a zjistili, že se jedná o muže, který se přesunul na chodník, kdy nohy mu zasahují do vozovky.

Kladenské strážníky trápí neukáznění pejskaři

Kladenské strážníky trápí neukáznění pejskaři
Během svátečních dní potrápili strážníky Městské policie Kladno neukáznění pejskaři.
 
Titulní strana   |  Zprávy   |  Politika   |  Byznys   |  Regiony   |  Komentáře   |  Exkluzivně   |  Sport
Regiony:
Nahoru
© REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. | Zobrazit klasicky